Forløb

Fra afgiftning til udslusning og efterværn
-Vi er med hele vejen rundt

Vi formår at give de unge en ny start via en mentaliserende tilgang.

Afdelingen Hjulsøgård Akut varetager afgiftning og indslusning.

Senere i forløbet tilbyder vi udslusning og efterværn i et ”halvvejshus” i centrum af Varde. Her kan der bo tre 18-23-årige, som sluses nænsomt ud i en selvstændig tilværelse.

Vi modtager ikke udadreagerende unge.

Omsorgsfuld og mentaliseringsbaseret tilgang:

  • Afrusning
  • Misbrugsbehandling
  • ADL-træning
  • Psykologsamtaler
  • Individuel- og gruppeterapi
  • Sundhedsscreening og samtaler med sygeplejerske
  • Psykiatrisk screening
  • Beskætigelse både på matriklen og eksternt
  • Mulighed for skolegang
  • Sport og fritidsaktiviteter
hsgung have

Det er så vigtigt – Vi er her for de unge døgnet rundt

UNG er en del af Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond, en nonprofitorganisation med + 40 års erfaring indenfor misbrugsbehandling.

Vores tilgang er baseret på et stærkt socialfagligt grundlag og en unik evne til at etablere tillidsrelationer. De unge oplever, at personalet viser omsorg og nærhed og virkelig vil hjælpe.

Det er også her, at de unge lærer at indgå i et fællesskab, hvor de tager ansvar for sig selv og hinanden.

Vælg UNG fordi

✓ har et effektivt, mentaliseringsbaseret fasesystem med mål og delmål samt fokus på de bagvedliggende årsager til den unges adfærd

✓ har styr på dokumentationen. Vores medarbejdere er fagligt dygtige og har relevante efteruddannelser i fx mentalisering og psykoterapi

✓ har massivt og vedvarende fokus på uddannelse og beskæftigelse. – Samarbejder med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

✓ brænder for de unge. Det kan de godt mærke.

✓ er en god investering i den unges liv og fremtid som selvkørende borger

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313