Mistrivsel kan føre til misbrug

Mistrivsel kan føre til misbrug

Photo by Abbat on Unsplash

Når vi modtager nye beboere på Hjulsøgård UNG, er misbruget allerede opstået. Når vi har løftet den unge borger ud af sit misbrug, er det faktisk først her, den egentlige behandling starter; nemlig opbygningen af det unge menneskes identitet, at der findes frem til indre ressourcer og styrke til at håndtere mistrivslen.
Undersøgelser viser, at mistrivsel blandt børn og unge er stigende. Især aldersgruppen fra 16-24 år er ekstra hårdt ramt, og mellem 20-44% i denne aldersgruppe lider af mistrivsel.
Men også gruppen, der aldersmæssigt ligger lige under, viser en stigende tendens.
Årsagerne er mange og individuelle – dog peger flere pile i retning af, at rammerne for ungdomslivet mere pressede end tidligere og konsekvensen af højt tempo i det daglige liv, et ensidigt fokus på karakterer og en evig fornemmelse af at skulle præstere bedre. Derudover spejler den unge sig i sociale medier, hvor de fleste udstråler succes og overskud, hvilket er med til at forstærke den enkelte unges opfattelse af, at andre er dygtigere og har et bedre liv end dem selv.
Oftest vender den unge presset indad og går alene med sine tanker.
 
Dette efterlader en stor opgave til de voksne, som har kontakt med den unge, som f.eks. lærere, pædagoger og pårørende – nemlig dét at spotte tegnene på mistrivslen.
Når de negative følelser og tanker bliver hyppigere og stærkere, vil det oftest betyde, at den unge får svært ved at deltage i almindelige aktiviteter i hverdagen. De trækker sig fra de jævnaldrende, sociale relationer og søger i nogle tilfælde mere imod voksenkontakt.
Der opstår oftere konflikter, og skolen bliver forsømt. Generelt sætter det gang i en nedadgående livskvalitet, der blot forstærker mistrivslen.
Opdages og afhjælpes problemerne ikke, kan den unge i sidste ende risikere aldrig at finde sit fodfæste i voksenlivet. Det kan være på arbejdsmarkedet, i personlige forhold og i det psykiske velvære generelt. Det kan også føre ud i kriminalitet og alkohol- og stofmisbrug.
Prisen er derfor høj – både for den unge og samfundet.
 
Den unge betaler den højeste pris på det personlige plan med voldsom nedsat livskvalitet og en negativ livsbane.
På baggrund af videnskabelige undersøgelser kan netop disse situationer koste det danske samfund op mod 20 mia. årligt.
Mistrivslen kan kort sagt være med til at skabe borgere, der koster mere, end de bidrager grundet manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, tidlig førtidspension, sociale ydelser, osv.
Vores unge beboere på Hjulsøgård UNG har nærmest pr. definition mistrivslen med i bagagen. Ved en tidligere indsats kunne vi måske helt undgå at få dem ind i vores system. 
Som voksen omkring børnene og de unge kan vi alle holde fokus på, om de trives, eller om de er på vej ind i større mistrivsel. 
Jo før vi sætter ind med hjælp, jo bedre kan vi forberede dem på resten af livet, der ligger foran dem.

Kontakt os:
T: +45 7550 1313
M: info@hsgung.dk

 

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313