Personale og Konsulenter

Personalets engagement og overskud betyder alt, når vi arbejder med omsorgssvigtede unge. Uden faglighed og engagement er det ikke muligt at hjælpe udsatte unge ud af misbrug og afhængighed af hash, kokain, ecstasy, MDMA eller andre stoffer. Ud over misbrug af rusmidler har de unge ofte kriminalitetsproblemer og psykiatriske diagnoser som fx ADHD, OCD eller selvskadende adfærd.

Det er derfor ingen hemmelighed, at det er hårdt arbejde at være ansat på et bosted eller et opholdssted, hvor der bor en målgruppe som vores. Det kræver en god socialfaglig grunduddannelse, psykisk robusthed, fleksibilitet og en evne til at være løsningsorienteret på alle plan.

Vi har en direkte tone, hvor vi sætter ord på og siger tingene højt. Når der er noget, vi ikke kan lide, tager vi fat i det med det samme. En af vores grundregler er, at konflikter ikke når at blive et døgn gamle her i huset. Man skal kunne stå ved, hvordan man er, og hvordan man har det. Fagligt består personalet af uddannede pædagoger, faglærere, bogholdere og psykoterapeuter. Vi har også en psykolog og en socialrådgiver ansat.

Vi vægter faglighed, erfaring og især personlighed meget højt, når vi ansætter nyt personale. Vi søger af og til vikarer og afløsere til weekend- aften- og nattevagter. Her er det også vigtigt, at du er psykisk robust og formår at sætte grænser. Til gengæld tilbyder vi gode arbejdsforhold, dejlige kolleger og et arbejde, hvor du er med til at gøre en stor og afgørende forskel i de unges liv. Målgruppen er ganske rigtigt tung, men den er også flytbar, og vi nyder hver dag at se, hvordan vores beboere udvikler sig og bevæger sig i den rigtige retning.

Vi har desuden et fast samarbejde med ungdoms-uddannelses-vejledningen i Varde. Vi er medlem af Landsorganisationen for sociale tilbud, LOS, og Dansk Erhverv.

Følg os på Facebook

Små og store ting fra vores hverdag. Se, hvad vi har gang i på Face.