Priser

Se vores priser

Vær opmærksom på, at stort set al behandling er inkluderet i vores opholdspris. Det gælder også psykolog, udredning (hvis vi vurderer at det er nødvendigt), psykoterapi, værksteder, kost osv.

Det eneste, der ikke er inkluderet i vores opholdspris, er skolegang, længere transportture og nogle få andre ting.

Se os på Tilbudsportalen her!

Taksterne indeholder

  • Afrusning
  • Misbrugsbehandling
  • ADL-træning
  • Psykologsamtaler
  • Individuel terapi og gruppeterapi
  • Sundhedsscreening og samtaler med sygeplejerske
  • Psykiatrisk screening
  • Beskætigelse både på matriklen og eksternt
  • Mulighed for skolegang
  • Sport og fritidsaktiviteter

Hjulsøgård UNG, ophold og behandling

Godkendt efter
Barnets lov § 43, stk 6. og Lov om social service 66, stk. 1, nr. 6
Behandling pr. md: kr. 108.000,-
Behandling pr. døgn: kr. 3.550,,-

Godkendt efter
§ 101 og § 107 (over 18 år)
Behandling pr. md. kr. 99.000,-
Behandling pr. døgn: kr. 3.254,-

Afgiftning kr. 6.000,- pr døgn.

Kost, logi, lomme- og tøjpenge er inkluderet samt fire forældreweekender årligt. jf. kontrakten på Hjulsøgård UNG. Hjemrejser jf. årsplan. Evt. medicin søges hos kommunen og er ikke indregnet.

Hjulsøgård UNG, udslusning

Godkendt efter
§ 85 og 107

Udslusning
pr. md.: kr. 36.780,-
pr. døgn: kr. 1.209,00,-

Kost, logi, lomme- og tøjpenge er inkluderet samt fire forældreweekender årligt. jf. kontrakten på Hjulsøgård UNG. Hjemrejser jf. årsplan. Evt. medicin søges hos kommunen og er ikke indregnet.

Det er så vigtigt. – Vi er her for de unge døgnet rundt

UNG er en del af Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond, en nonprofitorganisation med + 40 års erfaring indenfor misbrugsbehandling.

Vores tilgang er baseret på et stærkt socialfagligt grundlag og en unik evne til at etablere tillidsrelationer. De unge oplever, at personalet viser omsorg og nærhed og virkelig vil hjælpe.

Det er også her, at de unge lærer at indgå i et fællesskab, hvor de tager ansvar for sig selv og hinanden.

Vælg UNG fordi

✓ har et effektivt, mentaliseringsbaseret fasesystem med mål og delmål samt fokus på de bagvedliggende årsager til den unges adfærd

✓ har styr på dokumentationen. Vores medarbejdere er fagligt dygtige og har relevante efteruddannelser i fx mentalisering og psykoterapi

✓ har massivt og vedvarende fokus på uddannelse og beskæftigelse. – Samarbejder med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

✓ brænder for de unge. Det kan de godt mærke.

✓ er en god investering i den unges liv og fremtid som selvkørende borger

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313