Til sagsbehandleren

Er du sagsbehandler for en ung (eller flere), som har problemer med rusmidler? - Vi modtager unge fra 14 år fra hele landet i døgnbehandling.

Som sagsbehandler i en kommune kan du naturligvis altid ringe eller skrive og høre nærmere. Noget af det første, vi mange gange bliver spurgt om er, om vi også tager unge under 18 år ind. Det gør vi. Vi har lang og rigtig god erfaring med misbrugsbehandling af unge under 18. Når der er tale om skolepligtige, tilbyder vi skræddersyet skolegang i samarbejde med en lokal friskole.

Kontakt os med det samme, hvis du vil vide mere om misbrugsbehandling til unge under og over 18 år med en anerkendende, kognitiv tilgang. 

En ny og bedre start
Vi arbejder målrettet og dedikeret på at give vores elever en ny, bedre og mere resursestærk start på deres ungdoms- og voksenliv. Målsætningen og ambitionen om en ny start deler vi med de kommuner og sagsbehandlere, som vi samarbejder med omkring forløbene. - Og netop et tæt samarbejde mellem anbringende kommune og ledelse og behandlere på UNG er nøgleord i vores tilgang. Samarbejdet er desuden afgørende for de unges succes - både på den korte og helt lange bane i livet.

Du er altid velkommen til at forhøre dig nærmere om ledige pladser, vores måde at arbejde på, personalet, resultater af behandlingen osv. Vores priser, godkendelser mv. ligger på Tilbudsportalen og kan fremsendes ved henvendelse. 

Priser på misbrugsbehandling af unge
Tjek tilbudsportalen og se vores priser dér. Vær opmærksom på, at stort set al behandling er inkluderet i vores opholdspris. Det gælder også psykolog, udredning (hvis vi vurderer at det er nødvendigt), psykoterapi, værksteder, kost osv. Det eneste, der ikke er inkluderet i vores opholdspris, er skolegang og længere transportture og nogle få andre ting. 

Vores holdning er, at vi gør det, der virker. - Og vi gør det, vi siger, vi gør. - Sådan er det også i vores samarbejde og vores kommunikation med de forskellige kommuner.

-----

Højt specialiseret sted
Helt kort, så er UNG et opholdssted som er højt specialiseret og intensiv døgnbehandling - nogle kalder det døgninstitution. Målgruppen er unge med omsorgssvigt, psykiatriske problemstillinger, kriminelle problemstillinger og misbrug. Vi modtager ikke voldelige og udadreagernde unge.

Vi behandler som sagt unge fra 14 år med en række ekstremt tunge problemstillinger. Ofte kommer de med psykiatriske diagnoser som ADHD, selvskadende adfærd, OCD og misbrug af alkohol, hash, kokain, herion, MDMA, ecstasy og andre euforiserende stoffer. Vi har et tæt samarbejde med specialister og eksperter i udsatte unge og rusmidler. Det er fx psykiatere, psykologer og socialrådgivere.

Vi har eksisteret i mange år, og UNG er en del af en fond, hvis formål er at hjælpe mennesker med misbrugsproblemer til et godt liv uden stoffer og vold. Der er ikke private, økonomiske interesser bag driften af Hjulsøgård UNG.

Se os på Tilbudsportalen her!

Du kan også søge os her - på hjemmesiden for LOS, Landsforeningen for Sociale Tilbud.

Vælg UNG fordi

Vi er højt specialiserede, ordentlige og grundige.
 Har gode og langtidsholdbare resultater.
 Vi har fokus på uddannelse og samarbejder med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.
Bruger intensiv gruppeterapi og individuel terapi.
Vi brænder for de unge. Det kan de godt mærke.
Det er en god investering i den ugens liv og fremtid som borger.

Kontakt os

Følg os på Facebook

Små og store ting fra vores hverdag. Se, hvad vi har gang i på Face.