Terapi og samtaler

Vores gode resultater med de unge bunder bl.a. i vores kompromisløse fokus på terapi, gruppeterapi og samtaler. Ofte har vores elever været omsorgssvigtede eller misbrugt på forskellig vis fra de var små. De har reageret ved at flygte ud i et misbrug. Det tager tid at rydde op i, og med den bevidsthed in mente går vi ind i et dynamisk forløb, hvor de unge udvikler og forandrer sig over tid. 

Voksne beslutninger

Gruppeterapi med erfarne psykoterapeuter fylder to ud af fem dage i ugeplanen. Vi oplever, hvordan de unge efterhånden føler sig set og anerkendt og begynder at anerkende hinanden. De lærer at tage voksne beslutninger. De lærer at håndtere stressniveau, følelser og impulser på en ny og konstruktiv måde. Gruppen giver rige muligheder for at spejle sig i andre og er med til at give mod til at vise de andre, hvem man er. Både når man er dygtige, og når man ikke kan finde ud af tingene. Samtalerne og gruppemøderne baner vejen for gode sociale netværk, bedre trivsel og et markant øget selvværd.

På UNG er vores psykoterapeuter veluddannede med en - oftest - 4-årig efteruddannelse i psykoterapi fra et privat uddannelsessted. De er erfarne, rummelige og engagerede og har som regel en pædagogisk baggrund eller grunduddannelse. Terapeuterne modtager løbende supervision og følger med i, hvad der sker indenfor fagområdet unge, misbrug og psykologi.

UNG har desuden en dygtig psykolog ansat, som er med til at kvalitetssikre og udvikle den terapeutiske del og arbejde med familieweekender. I familieweekender og familiearbejdet inddrages forældre og relevante pårørende i de unges forløb. Det sker bl.a. via samtaler og undervisning - og det er en ekstremt vigtig del af de unges behandling og fortsatte progression.

Det er vigtigt for os at slå fast, at der ikke findes noget quick-fix til de unges situation. Ingen ændrer vaner, omgangstone, vennekreds og social adfærd over en nat. Det er en længere og vedvarende proces, som vi efterhånden har været en del af mange gange.

Kontakt os

Følg os på Facebook

Små og store ting fra vores hverdag. Se, hvad vi har gang i på Face.