Socialrådgiver

Er du socialrådgiver i en kommune? /Arbejder du med udsatte unge?

Hjulsøgård UNG tilbyder døgnbehandling af udsatte unge med rusmiddelproblemer, alkohol eller stofmisbrug på et højt kvalitativt sted.

En ny og bedre start

På Hjulsøgård UNG har vi lang erfaring med at give udsatte unge en bedre, tryggere og mere resursestærk start på deres ungdoms- og voksenliv.

Ambitionen deler vi med de kommuner, sagsbehandlere og socialrådgivere, som vi arbejder sammen med.

Samarbejdet er afgørende for den unges succes. Både på den korte og helt lange bane.

Målgruppe: hvem tager vi i behandling på UNG

Hjulsøgård UNG har plads til 12 unge fra 14 til 20 år på vores landejendom ved Varde.

Målgruppen er omsorgssvigtede, udsatte unge med alkohol og/eller stofmisbrug. Unge med selvskadende adfærd, stressbelastninger, traumer og andre psykologiske og psykiatriske udfordringer samt kriminelle unge.

Vi modtager ikke udadreagerende unge.

Fra afgiftning til udslusning og efterværn. – Vi er med hele vejen rundt

Vi formår at give de unge en ny start via en mentaliserende tilgang.

Afdelingen Hjulsøgård Akut varetager afgiftning og indslusning.

Senere i forløbet tilbyder vi udslusning og efterværn i et ”halvvejshus” i centrum af Varde. Her kan der bo tre 18-23-årige, som sluses nænsomt ud i en selvstændig tilværelse.

Beskæftigelse tre dage om ugen

Tre dage om ugen er der beskæftigelse på Hjulsøgård UNG. De sidste to hverdage er der gruppe- og individuel terapi.

Socialfaglige medarbejdere med relevante efteruddannelser

Vores personalegruppe består af et fagligt stærkt personale. Medarbejderne har relevante efteruddannelser, og et af kriterierne for at arbejde her er, at man oprigtigt brænder for at hjælpe de unge.

Vi er pædagoger, terapeuter, socialrådgiver, psykolog, psykiater, sygeplejerske, pædagogisk medhjælper samt en bogholder.

Det gode samarbejde med socialrådgivere

Vi samarbejder tæt med kommunale socialrådgivere. Som minimum afholder vi statusmøder efter tre måneder og derefter hver 6. måned.

Vi tilbyder gerne ekstra møder, hvis der er behov for det. Vi sender en skriftlig status inden statusmøder.

Vi er altid tilgængelige, og vi giver gerne en opdatering på den unges behandling både mundtligt og skriftligt.

socialradiver info ung

Det er så vigtigt – Vi er her for de unge døgnet rundt

UNG er en del af Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond, en nonprofitorganisation med + 40 års erfaring indenfor misbrugsbehandling.

Vores tilgang er baseret på et stærkt socialfagligt grundlag og en unik evne til at etablere tillidsrelationer. De unge oplever, at personalet viser omsorg og nærhed og virkelig vil hjælpe.

Det er også her, at de unge lærer at indgå i et fællesskab, hvor de tager ansvar for sig selv og hinanden.

Omsorgsfuld og mentaliseringsbaseret tilgang:

  • Afrusning
  • Misbrugsbehandling
  • ADL-træning
  • Psykologsamtaler
  • Individuel- og gruppeterapi
  • Sundhedsscreening og samtaler med sygeplejerske
  • Psykiatrisk screening
  • Beskætigelse både på matriklen og eksternt
  • Mulighed for skolegang
  • Sport og fritidsaktiviteter

Se vores priser

Vær opmærksom på, at stort set al behandling er inkluderet i vores opholdspris. Det gælder også psykolog, udredning (hvis vi vurderer at det er nødvendigt), psykoterapi, værksteder, kost osv.

Det eneste, der ikke er inkluderet i vores opholdspris, er skolegang, længere transportture og nogle få andre ting. Se os på Tilbudsportalen her!

hjælp til unge

Udsatte unge kommer i job hos DKROOF

Som noget forholdsvist nyt samarbejder vi tæt med det store tagfirma #DKROOF A/S, som hjælper unge mennesker på kanten.

De unge kan (når de er fyldt 18 år) få tilbudt et ordinært job med løn efter overenskomst.

Hos os foregår det sådan, at en ung kan få tilbudt en mentor-svend, som afhenter den unge fra Hjulsøgård UNG/sin bopæl.

Mentoren arbejder sammen med den unge hele dagen og afleverer den unge igen, når arbejdsdagen er slut. Mentor-svenden er udvalgt af #DKROOF og godkendt af de behandlingsansvarlige på Hjulsøgård UNG.

I samarbejdet sikrer Hjulsøgård, at der er styr på ADL, fritid og økonomi.

Vælg UNG fordi

✓ har et effektivt, mentaliseringsbaseret fasesystem med mål og delmål samt fokus på de bagvedliggende årsager til den unges adfærd

✓ har styr på dokumentationen. Vores medarbejdere er fagligt dygtige og har relevante efteruddannelser i fx mentalisering og psykoterapi

✓ har massivt og vedvarende fokus på uddannelse og beskæftigelse. – Samarbejder med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

✓ brænder for de unge. Det kan de godt mærke.

✓ er en god investering i den unges liv og fremtid som selvkørende borger

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313