Social psykiatrisk opholdssted

Social psykiatrisk opholdssted

Hjulsøgård UNG er et mentaliseringsbaseret behandlingstilbud til unge fra 14 - 23 år med dobbeltdiagnoser.

Vi skaber trygge rammer.
Her kan de unge udvikle sig til selvstændige individer i trivsel, i skole, uddannelse og beskæftigelse.

Vi har over 40 års erfaring i arbejdet med særligt sårbare og socialt udsatte unge i mistrivsel og misbrug.

Døgnbehandlingens godkendelse

Ophold, behandling og priser

Vær opmærksom på, at stort set al behandling er inkluderet i vores opholdspris. Det gælder også psykolog, udredning (hvis vi vurderer at det er nødvendigt), psykoterapi, værksteder, kost osv.
Det eneste, der ikke er inkluderet i vores opholdspris, er skolegang, længere transportture og nogle få andre ting.

Taksterne indeholder
  • Afrusning
  • Misbrugsbehandling
  • ADL-træning
  • Psykologsamtaler
  • Individuel terapi og gruppeterapi
  • Sundhedsscreening og samtaler med sygeplejerske
  • Psykiatrisk screening
  • Beskætigelse både på matriklen og eksternt
  • Mulighed for skolegang
  • Sport og fritidsaktiviteter
Hjulsøgård UNG, ophold og behandling:

Godkendt efter
§ 66, stk. 1, nr. 5, § 101 og § 107
Behandling pr. md: kr. 81.425,50
Behandling pr. døgn: kr. 2.677,00

Godkendt efter
§ 101 og § 107 (over 18 år)
Behandling pr. md. kr. 79.296,50
Behandling pr. døgn: kr. 2.607,00

Kost, logi, lomme- og tøjpenge er inkluderet samt fire forældreweekender årligt. jf. kontrakten på Hjulsøgård UNG. Hjemrejser jf. årsplan. Evt. medicin søges hos kommunen og er ikke indregnet.

Hjulsøgård UNG, indslusning og afgiftning

Godkendt efter
§ 66 stk. 1, nr. 5 og §101 og §107
Indslusning pr. døgn: kr. 5.540,00

Hjulsøgård UNG, udslusning:

Godkendt efter
§ 66, stk. 1, nr. 5,
§ 101 og
§ 107

Udslusning
pr. md.: kr. 34.675,00/ pr. døgn: kr. 1.140,00

Kost, logi, lomme- og tøjpenge er inkluderet samt fire forældreweekender årligt. jf. kontrakten på Hjulsøgård UNG. Hjemrejser jf. årsplan. Evt. medicin søges hos kommunen og er ikke indregnet.

I et tæt samarbejde med myndighederne huser vi unge fra 14 år. De fleste af vores unge har problematikker ud over rusmiddelafhængighed, fx selvskade, PTSD, omsorgssvigt mv.

Se vores
BEHANDLING
Se os på
TILBUDSPORTALEN
Lasse Christensen
Leder

Lasse er pædagog, psykoterapeut og leder på UNG.
Han har lang erfaring indenfor behandlingsverdenen.

Beskæftigelse og skolegang

Beskæftiggelseslinjen er en del af hverdagen på UNG. Det er også et vigtigt skridt mod et nyt ungdomsliv.