hverdag

Beskæftigelse er en del af behandlingen

På UNG kan man gå på beskæftigelseslinjen her på stedet eller i en lokal folkeskole. Vi hjælper også med læreplads og job.

Allerede den første uge taler vi med den unge om resurser, fremtidsdrømme, job og uddannelse.

Sammen afdækker vi faglige styrker, svagheder, interesser og motivation.

Tryg relation og skolegang

Hvis man er skolesøgende og skal have afsluttet 9. klasse, har vi et godt samarbejde med lokale folkeskoler.

Et team af folkeskolelærere og personalet på UNG hjælper med at rette op manglende faglige og sociale færdigheder forbundet med skolegang.

Beskæftigelseslinjen: interesser og erhvervserfaring

Også på vores beskæftigelseslinje er en det forudsætning for succes, at vi skaber en positiv og tryg relation. Gennem sikkerhed og tryghed føler den unge sig set og hørt og begynder at åbne op.

Musikken rocker på UNG

Nogle af vores medarbejdere er passionerede musikere. Det gør vi brug af i hverdagen, hvor vi spiller og synger sammen – øvede som uøvede.

Nogle gange lyder det mega godt. Andre gange lyder det mindre profesionelt.

Men vi har det sjovt, og musikken giver noget helt særligt.

Hvor motiveret er du?

Hvilke styrker og kompetencer har du?

Hvad kunne du godt tænke dig at lave?

Hestepasning, vedligehold og meget mere


På beskæftigelseslinjen laver vi alt muligt. Det kan være fra at rode i gamle havetraktorer eller biler til at bygge en ny bålplads, passe gårdens heste, anlægge ny terrasse eller bygge et rygeskur.

Det kan også være almindeligt vedligehold som at slå græs eller male, og to dage om ugen er der mulighed for en tur i fitnesscenter i Varde.

En vigtig fakto er at sætte barren i den rigtige højde, så realiteter og forventninger stemmer overens.

Sætter vi barren for højt sammen med den unge, er risikoen for nederlag større. Det kan give en følelse af utilstrækkelighed og samtidig slukke for den unges motivation.

 

Ser bag om adfærden


Vi oplever tit, at de unge står i forskellige situationer hvor de føler sig presset.

Også her støtter og hjælper vi ved at være nysgerrige på, hvad der ligger til grund for følelsen af pres. Det giver en bedre forståelse for adfærden, og det giver nye strategier til at ændre den.

 

Blid start


På dag ét taler vi om interesser, faglige kompetencer og eventuel erhvervserfaring.

Vi starter stille ud og sørger for at give nogle opgaver, som er overskuelige.

Det er også vigtigt, at den unge formår at afslutte opgaverne og føler stolthed over at have gennemført noget.

 

Styrker, kompetencer og resurser

Nogle unge har gode og stærke faglige, personlige og mentale resurser og kompetencer.

De er måske bare aldrig blevet mødt i dem.

Mange gange er de blevet gjort forkerte i deres evner, har lukket ned og ser ingen mening med at lave noget.

Vi anerkendelser, støtter og hjælper med relationsarbejde og omsorg. Så de unge bliver trygge nok til at turde.

 

Målet er også at blive klar til en hverdag uden for Hjulsøgård UNGs trygge rammer.

Målet er afklaring omkring erhverv og uddannelse. Målet er at give selvværd og selvtillid et varigt boost.

hsgung hverdag aktiviteter

“Det er faktisk ret fedt at være clean”

Sådan hører vi ofte de unge sige efter et par måneder her.

Starten kan godt føles hård og uoverskuelig.

Men de fleste kommer godt videre og begynder at nyde at være stoffri. Lave noget. Blive set og hørt. Være en del af et fællesskab.

 

Vælg UNG fordi

✓ har et effektivt, mentaliseringsbaseret fasesystem med mål og delmål samt fokus på de bagvedliggende årsager til den unges adfærd

✓ har styr på dokumentationen. Vores medarbejdere er fagligt dygtige og har relevante efteruddannelser i fx mentalisering og psykoterapi

✓ har massivt og vedvarende fokus på uddannelse og beskæftigelse. – Samarbejder med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

✓ brænder for de unge. Det kan de godt mærke.

✓ er en god investering i den unges liv og fremtid som selvkørende borger