Sundhed og Medicinhåndtering

Psykiatri og sundhedsmål i misbrugsbehandling:
Det giver et helhedsorienteret fokus på sundhed

Hjulsøgård UNG har en sygeplejerske tilknyttet og en psykiater, som har behandlingsansvaret.

Ved indskrivning står psykiateren for en screeningssamtale med den unge. Her tager vi hånd om den nuværende medicin, og aktuelle og fremtidige sundhedspunkter gennemgås

Vi arbejder også kognitivt og resursefokuseret. Vi ser, møder og forstår de unge – og hjælper og guider dem mod et godt ungdoms- og voksenliv.

Godkendt til medicin- og sundhedshåndtering

Vores personale er godkendt til medicin- og sundhedshåndtering og er uddannet på relevante kurser.

Medarbejderne opretter løbende nye sundhedsmål for hver enkelt ung og sikrer et kontinuerligt arbejde med sundhed.

Samtaler med psykiater og sygeplejerske er en del af behandlingen

Den unge får opfølgende samtaler med sygeplejersken og husets psykiater. Vi har en daglig medicin- og sundhedsansvarlig i huset, som har et tæt samarbejde med sygeplejersken.

Søvn, kropsbevidsthed og personlig hygiejne

Vi med implementerer den enkeltes sundhedsmål i hverdagen. Vi oplever bl.a. ofte, at den unge omkring indskrivningen kan have en forstyrret søvnrytme og ikke prioriterer hygiejne.

Det arbejder vi sundhedsfagligt og pædagogisk med, fx ved at sætte personlige mål omkring søvn, hygiejne og kost, som personalet støtter op om i hverdagen.

Vi tilbyder kropsmassage og NADA for velvære og øget kropsfornemmelse.

medicinhandtering

Det er så vigtigt – Vi er her for de unge døgnet rundt

UNG er en del af Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond, en nonprofitorganisation med + 40 års erfaring indenfor misbrugsbehandling.

Vores tilgang er baseret på et stærkt socialfagligt grundlag og en unik evne til at etablere tillidsrelationer. De unge oplever, at personalet viser omsorg og nærhed og virkelig vil hjælpe.

Det er også her, at de unge lærer at indgå i et fællesskab, hvor de tager ansvar for sig selv og hinanden.

medicin

Medicin er godt – når der er brug for det

Hjulsøgård UNG/vores psykiater er af den overbevisning, at ”medicin er godt, når der er brug for det,” men noget skidt, når der ikke er brug for det”.

Fra vores og vores psykiaters side er der fokus på så stor medicinfrihed som muligt.

Vi vil gerne kunne arbejde pædagogisk og terapeutisk med at få den unge i trivsel. Så medicin ikke er en nødvendighed for at kunne leve et meningsfuldt liv.

Vælg UNG fordi

✓ har et effektivt, mentaliseringsbaseret fasesystem med mål og delmål samt fokus på de bagvedliggende årsager til den unges adfærd

✓ har styr på dokumentationen. Vores medarbejdere er fagligt dygtige og har relevante efteruddannelser i fx mentalisering og psykoterapi

✓ har massivt og vedvarende fokus på uddannelse og beskæftigelse. – Samarbejder med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

✓ brænder for de unge. Det kan de godt mærke.

✓ er en god investering i den unges liv og fremtid som selvkørende borger

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313