Piller der dræber…..

Piller der dræber…..

Photo byDanilo Alvesd on Unsplash 

 

 

En kraftig stigning i beslaglagte, illegale opioider, har vi desværre alle tegn på , at en opioidkrise er på vej. Eller er den her allerede?

Misbruget af opioider er steget voldsomt blandt unge de seneste årtier, og på stort set alle folkeskoler i Danmark finder man tomme blisterpakker fra opioider! Med en gadepris helt ned til et par kroner for en pille, så kan enhver ung have råd til at købe en pille, som dulmer følelserne og gør dagen nemmere at komme igennem. Men et tydeligt mønster viser at pillerne bliver stærkere og mere vanedannende hele tiden. 

Trods en massiv indsats fra flere sider i samfundet, hvor man forsøger at begrænse de unges adgang til stofferne, bekæmpe den bagvedliggende kriminalitet, igangsætte aktiviteter på tværs af faggrupper og organisationer, forebyggende og oplysende kampagner, så vokser problemerne desværre hurtigere end løsningerne.

Heldigvis forsætter kampen, og der bliver brugt masser af gode kræfter på at bekæmpe det stigende problem.

Når vi modtager unge mennesker på Hjulsøgård UNG, så er misbrug ofte en stor del af deres hverdag, og mange har udviklet afhængighed. De unge på Hjulsøgård UNG har lært at takle deres livsvilkår ved hjælp af alkohol og narkotika. Når vi modtager en ny ung på Hjulsøgård UNG, så starter stabilisering og afgiftning allerede fra dag 1.

Opioider, der er en fællesbetegnelse for en stor gruppe smertestillende medicin, såsom Tramadol, Fentanyl og Oxycontin optræder typisk på listen over stoffer, der bliver misbrugt, når vi starter afrusningen. Opioider er nemme at skaffe, og fanger hurtigt den unge i en stærk afhængighed.

På Hjulsøgård UNG har vi afdelingen Hjulsøgård Akut, der varetager afrusning og indslusning. Her er der tilknyttet en sundhedsfaglig stab, der kan berette, at behandlingen af opioid-afhængighed kræver en lang og svær behandlingsforløb, hvor de unge langsomt skal trappes ud af deres afhængighed. Ingen kan komme igennem en udtrapning af opioider uden muskelsmerter, men på Hjulsøgård UNG, så laver vi skånsomme afgiftningsplaner efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor vi også tager højde for den unges sociale og psykiske udfordringer. Vores beboere på er typisk udfordret af at have dobbelt diagnoser, der i sig selv er udfordrende for en god livskvalitet. 

I afgiftningsperioden forbereder vi den unge på den rejse vi tager i fællesskab. Rejsen mod at skabe et godt liv uden misbrug, hvor vi først behandler afhængigheden, dernæst arbejder vi med forebyggelse af tilbagefald, forståelse af eget misbrug, imens vi sideløbende arbejder både individuelt og i gruppe med de unges sociale, psykiske og psykiatriske udfordringer.

Misbruget af Tramadon, Oxycontin og lignende opioider fører ofte til alvorlige helbredsproblemer, risiko for overdoser, fysiske og mentale sundhedsproblemer, og i yderste konsekvens død.

I takt med at kroppen udvikler tolerance for stofferne, og kræver større doser, øges presset og følgevirkningerne også. Unge med misbrugsproblematikker uanset om det er misbrug af hash, benzodiazepiner, som for eksempel Xanax eller opioider kæmper en ulige kamp, hvor det bliver sværere og sværere at passe skolegang, at indgå i sociale relationer osv. Ungdomsårene er i sig selv en krævende og stressende periode i de unges liv. Psykiske problemer og et misbrug, der står uden støtte og behandling er altødelæggende for den enkelte unge.

På Hjulsøgård UNG kæmper vi sammen med de unge for at skabe gode ungdomsår med mulighed for uddannelse, praktik eller arbejde. De unges psykiske udfordringer og traumer kan være tunge og alvorlige, men misbruget er desværre ofte den mest ødelæggende for at få skabt en bedre livsbane for den unge.

Vi må og skal forsætte det store forebyggende arbejde, men som samfund skal vi også tilbyde hurtig behandling når misbruget er opstået. Ellers taber vi alt for mange unge liv.

 

 

 

Erfaringer fra USA er skræmmende. Her anslår sundhedsmyndighederne, at der er op til 150 dødsfald om dagen, alene grundet overdoser af Fentanyl, der er et syntetisk smertestillende stof, der er op til 50 gange kraftigere end heroin.

Det er ca. 55.000 dødsfald om året!

I arbejdet med at afruse den unge, hører vi desværre ofte, at det er meget nemt af skaffe de ulovlige stoffer. Især de sociale medier har givet de unge, en alt for nem adgang til de ulovlige stoffer. 

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313